Tham gia đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý

Hoạt động tư vấn pháp luật theo quy định tại Điều 28 Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi và bổ sung năm 2012) (“Sau đây gọi là “Luật Luật sư”) là “việc luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện …

Sa thải người lao động và những điều doanh nghiệp cần lưu ý

“Sa thải” là một trong những hình thức kỷ luật lao động đồng thời cũng là một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động quy định của Bộ Luật Lao Động năm 2012 (“BLLĐ”). Theo đó, khi áp dụng hình thức sa thải, người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) cần phải chú …

Thực trạng và triển vọng phát triển của luật sư và nghề luật sư

“Nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay là một nghề cao quý, bởi hoạt động nghề nghiệp của luật sư nhằm mục đích góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; góp phần phát triển kinh tế, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã …

Mô thức IRAC và ứng dụng trong tư vấn pháp lý

Mô thức IRAC và ứng dụng Bài viết sau được lược dịch từ một số bài viết bằng ngôn ngữ Tiếng Anh và được viết lại theo quan điểm của người viết,  phù hợp với môi trường pháp luật Việt Nam. Các ví dụ trong bài viết này cũng được thu thập từ nguồn internet. …

IRAC Method to answering legal problem questions

The IRAC method provides a structure to answering legal problem questions. Before you use the IRAC method you need to assess the entire legal problem to discover where IRAC needs to be applied. Read the question carefully to determine what broad area of law should be applied to the problem - eg contract law, criminal …

Một số vấn đề trong dịch Hợp Đồng thương mại Tiếng Anh

Một số vấn đề trong dịch Hợp Đồng thương mại Tiếng Anh Bài viết sau đây được trích lược từ Nghiên cứu khoa học của  T.S Nguyễn Phước Vĩnh Cố - Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng Các đặc trưng ngôn ngữ pháp lý trong HĐTM  Các đặc trưng riêng biệt của tiếng Anh …

What’s the Difference between a Lawyer, a Solicitor and a Barrister?

LAWYER (British English) & ATTORNEY (American English) Đều là những từ dùng chỉ chung những người hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật (giving legal advice) hoặc đại diện cho các thân chủ (clients) trong các vấn đề pháp lý trước tòa; đều được dịch là Luật sư. Thường có thể thấy trên báo chí, hay …

Some common misconceptions when choosing to be a lawyer

From the book "HOW TO SUCCEED TO IN STARTING LAW PRACTICE" - Lawyer Nguyen Huu Phuoc Choosing a profession is as important as choosing a spouse. As the old saying goes, there are only three things important in one’s life including career, marriage and the home. Choosing a profession is the first important thing. Wrong …

Điều khoản mẫu cho mọi hợp đồng – Phần cuối

[Tiếp phần 2] Thông báo Tiếng Anh Tiếng Việt Notices  "All notices shall be in writing and shall be delivered personally, by United States certified or registered mail, postage prepaid, return receipt requested, or by a recognized overnight delivery service. Any notice must be delivered to the parties at their respective addresses set forth below their …

Điều khoản mẫu cho mọi hợp đồng – Phần 2

[Tiếp phần 1] Xung đột Tiếng Anh Tiếng Việt Conflicts  "The terms of this Agreement shall control over any conflicting terms in any referenced agreement or document". Xung đột  "Những điều khoản của Hợp đồng này sẽ được ưu tiên áp dụng khi có bất cứ điều khoản xung đột nào khác trong bất cứ văn bản …

Điều khoản mẫu cho mọi hợp đồng – Phần 1

Không có một dạng hợp đồng chuẩn mực nào cho mọi mối quan hệ kinh doanh. Tùy thuộc vào từng giao dịch, chúng ta sẽ cần đến những điều khoản thích hợp. Tuy nhiên, có những điều khoản mẫu cần hiện hữu trong mọi bản hợp đồng nhằm giảm thiểu các rủi ro tranh chấp …

Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật

Bài trích từ Khóa luận tốt nghiệp năm 2015 - GVHD: Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương Bài nghiên cứu đạt giải xuất sắc cuộc thi nghiên cứu khoa học về quyền con người năm 2015 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện hành đảm bảo sự phù hợp với Công ước …